เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่นจีน - peggo-industrial.com
Previous
Next

บริการขนส่ง

บริการติดตั้ง

บริการสอนงาน

Arena A3020

3 หัวพิมพ์ ความเร็วสูงสุด 250 ตรม./ซม ที่สามารถผลิตได้มากกว่า 1500 ตัวต่อวัน เหมาะกับอุตสาหกรรมหรือโรงงานกราเม้นอย่างดีเยี่ยม ในส่วนของเครื่องรับรับรอง 1 ปีเต็ม กับเครื่องมีภายหน้ากว้างขนาดพิเศษ 74 นิ้วหรือ 190 ซม. เท่ากันกับหน้าผ้าหลาผ้าม้วนโดยไม่ต้องนำไปตัดก่อนพิมพ์

Arena A4020

4 หัวพิมพ์ ความเร็วสูงสุด 250 ตรม./ซม ที่สามารถผลิตได้มากกว่า 1500 ตัวต่อวัน เหมาะกับอุตสาหกรรมหรือโรงงานกราเม้นอย่างดีเยี่ยม ในส่วนของเครื่องรับรับรอง 1 ปีเต็ม กับเครื่องมีภายหน้ากว้างขนาดพิเศษ 74 นิ้วหรือ 190 ซม. เท่ากันกับหน้าผ้าหลาผ้าม้วนโดยไม่ต้องนำไปตัดก่อนพิมพ์

ที่สุดของความเร็ว

Arena A6020

เครื่องพิมพ์ซับลิเมชั่น A6020 มีความเร็วในการปริ้น 250 ตารางเมตร/ต่อชัวโมง ซึ่งสามารถผลิตได้มากกว่า 1500 ตัวต่อวันเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมหรือโรงงานกราเม้นเป็นอย่างดี ในส่วนของเครื่องรับประกัน 1 ปีเต็ม พร้อมกับเครื่องมีทีหน้ากว้างขนาดพิเศษ 74 นิ้วหรือ 190 เซนติเมตร เทียบเท่ากับหน้าผ้าหลาผ้าม้วนโดยไม่ต้องนำไปตัดก่อนพิมพ์

 

สินค้าแนะนำ

เครื่องรีดร้อน

กระดาษ Sublimation